Hem
BL_Top_3.jpg
Lucent Oil – Vi arbetar för en bättre miljö

Lucent Oil arbetar för en bättre miljö genom att erbjuda processlösningar för rening och återvinning av oljor. Företagets styrka är att kombinera ytkemisk- och termomekanisk separationsteknologi för att utveckla processlösningar för kunder inom företagets affärsområden industrioljor, oljeåtervinning och separationsadditiv.

Industrioljor

Affärsområdet industrioljor innefattar utrustning och process-lösningar förkontinuerlig rening, regenerering och recirkulering av processoljor inom industrin.

Oljeåtervinning

Affärsorådet oljeåtervinning innefattar metoder, processer och utrustning som kan användas för att separera och återvinna olja från lågkvalitativa oljekällor och oljigt avfall.

Kemiska produkter

Affärsområdet kemiska produkter innefattar olje-, vattenreningsprodukter, demulgatorer, syntetiska smörjmedel samt miljövänliga rengörningsmedel och avfettare.

Industrioljor
Oljeåtervinning
Kemiska produkter

 

Lucent Oil AB driver sedan 2008 en anläggning för behandling av oljigt avfall där de egenutvecklade processerna och kemikalierna används. Läs mer om Oy Phoenix Collector här.

Lucent Oil AB äger dotterbolaget BL Lucent AB. Bolaget säljer och marknadsför Lucents oljereningsprocesser. Läs mer om BL Lucent här.

 
 

Inloggning