Hem Om Lucent Oil Affärsinformation
start_top_2.jpg
Affärsinformation

Affärsidé

Bolagets affärsidé är att återställa förorenade oljor till ursprungligt skick. Genom att kombinera kunskap inom termomekanik och ytkemi erbjuder bolaget unika processer, utrustning och kemikalier till företag i behov av lösningar inom miljöteknik, oljerening och oljeåtervinning.

Vision

Att vara kundens självklara partner i petroleumfrågor relaterade till rening, återvinning och miljö.

Mission

Att vara ledande inom funktionskemikalier, processer och utrustningar för oljerening/återvinning och miljö. Växa organiskt och genom strategiska förvärv av verksamheter som markant kan effektiviseras via vår spetskompetens.

Marknad

Bolagets kunder finns inom de tre affärsområdena: Industrioljor, Oljeåtervinning och Specialkemi.

Industriolja
Kunderna är företag inom stål-, verkstads- och kraftindustrin. Genom bolagets oljereningsprocesser får kunderna ökad produktivitet, väsentligt reducerade råmaterialkassationer samt minimerade destrueringskostnader av miljöfarliga restoljor.

Oljeåtervinning
Kunderna är företag som utvinner, hanterar och bearbetar mineraloljor på bl.a. oljebolag, raffinaderier, piplineoperatörer, hamnar, rederier, tanker- och miljöföretag. Genom bolagets reningsprocesser kan miljöfarliga och lågkvalitativa oljor förädlas till användbara och ekonomiskt värdefulla resurser.

Specialkemi
Kunderna är företag inom process- och oljeindustrin med behov av miljövänliga specialkemikalier för: oljerening, demulgering, smörjning, vattenrening samt rengöring.

 

Senast uppdaterad 2012-07-19 10:13
 
 

Inloggning