Hem
top_phoenix.jpg
Oljereningsprodukter

Industriella processoljor typ vals- och smörjoljor kontamineras under användning av diverse olika föroreningar exempelvis sot, metallpartiklar och vatten. Föroreningarna utgörs ofta av mikrona till submikrona partiklar med en egenvikt nära oljans densitet dvs. kan svårligen separeras genom exempelvis gravimetisk- eller centrifugalseparering.

Produkterna inom OT-serien är kemiska kompositioner av ytaktiva molekyler som i sig inte är blandbara med oljan, utan som vid inblandning i processoljan bildar ett moln av submikrona droppar med en mycket hög affinitet till föroreningarna. Genom den högre affiniteten infångas och innesluts föroreningarna i funktionskemikalien. De submikrona dropparna sammansmälter med intilliggande droppar till allt större droppar som genom den högre densiteten jämfört med oljan separera till en flytande tungfas. Droppsammanslagningen och separeringen av tungfas påskyndas dramatiskt vid ökad gravitation exempelvis i en centrifugal separator.

Egenskaperna hos industriella processoljor styrs till hög grad av viskositet och förekomst av tillsatsmedel sk. additiv paket. Additivpaketen anpassas efter de egenskaper hos oljan som krävs för optimal process.

Vid val av lämplig OT-produkt är det av största vikt att additivpaketen i processoljan förblir intakta samt att inga rester av OT-produkten kan påvisas i den renade oljan. Valet av lämplig OT-produkt genoförs genom laborativa tester där oljans sammansättning (fingeravtryck) studeras, med och utan tillsats av separationsadditiv.

Lucent Oils oljereningsserier
Produktserie Beskrivning Applikation
OT 60-serien Polära och oladdade separationsadditiv. Lindningskopplare
OT 70-serien Separationsadditiv för mineraloljor förorenade med sub-microna partiklar. Partikelinsamlingsadditiv för processoljor.
OT 80-serien Tungt separationsadditiv för oljor med högre densitet. Klorparaffinoljor.
Senast uppdaterad 2010-11-04 11:21
 
 

Inloggning