Hem
BL_Top_3.jpg
Vattenreningsprodukter

Rening av oljigt vatten

Oljigt vatten produceras i många processer inom bl.a. marin, kraft och oljeutvinningsindustrin. Oljeförorenat vatten består oftast av en blandning av fri olja, enkel att avskilja, och stabila emulsioner. Emulsioner stabiliseras ofta av partikulära föroreningar som byggs upp i gränsytan mellan oljedropparnas yta och vatten eller ytaktiva molekyler som förhindrar oljedropparna från att slå sig samman. Lucent Oils produkter för vattenrening är utvecklade för att bryta upp oljeemulsionerna genom destabilisering i kombination med koagulering och flockulering av oljedropparna.

Bilden nedan visar effekten när de två kemiska produkerna WC-40A och WC-45F doserats till ett kraftigt oljekontanimerat vatten. Provröret till höger är den vattenrenhet som uppnås efter dekantering av vattenfasen från det mellersta provröret.Mekanismen hos produkterna

Lucent Oils produkter för rening av oljigt vatten är ett tvåkomponentsystem. Produkterna är verksamma i ett brett temperaturintervall från kallt till varmt vatten.

WC-40A är sammansatt av en oladdad polymer i en alkaliskt miljö. Vid dosering till det oljiga vattnet sker en destabilisering av oljedropparna genom avlägsnandet av partiklar och eller andra ytaktiva ämnen. Detta medför att oljedropparna lättare kan smälta samman.

WC-45F består av en koagulant (metallsalt) som stör de repellerande krafterna mellan oljedropparna och en stark katjonisk polymer som flockulerar oljedropparna för att påskynda oljeavskiljningen.

Stearatinsamlare

Metallsalter av stearinsyra av typen natrium- och kalciumstearater är vanligt förekommande som sk. torra dragsmörjmedel vid bl.a tråd och rörtillverkning. Efter dragprocessen avlägsnas kvarvarande rester av stearatsmörjmedlen genom tvättning med hett vatten alternativt hett vatten med ytaktiva avfettande tillsatsmedel. För att uppnå en hög och jämn tvätteffekt samt att undvika att deponera stora volymer stearatkontaminerat tvättvatten är det viktigt att kunna avskilja lösta metallstearater från tvättbaden och därmed recirkulera tvättvattnet.

Genom att till stearatkontaminerat tvättvatten dosera stearatinsamlare reduceras lösligheten av metallstearaterna, se bild nedan, varvid större aggregat av olösliga stearater bildas som lätt kan avskiljas genom centrifugalseparering alternativt genom filtration genom pappersfilter.

Emulsionsbrytare

I samband med industriell avfettning med vattenbaserade avfettningsmedel sker en anrikning av de kylmedel, vanligtvis oljeemulsioner, som använts vid den tidigare metallbearbetningen. En ökad anrikning av oljeemulsion resulterar i en försämrad avfettning av det bearbetade godset.

Lucent Oils emulsionsbrytare är uppbyggda av termokänsliga polymerer och ytaktiva föreningar som bryter oljeemulsioner stabiliserade av såväl negativt, neutralt och positivt laddade emulgatorer. Den frigjorda oljan kan avskiljas med oljeskimmers, lamell- eller high speed separatorer varmed den renade avfettningsvätskan kan recirkuleras.


Senast uppdaterad 2010-11-04 11:21
 
 

Inloggning