Hem
start_top_2.jpg
Syntetiska Smörjmedel

Lucent Oils vattenspädbara syntetiska smörjmedel är utvecklade för att ersätta konventionella mineraloljor vid extrema bearbetningsprocesser där extrem ytfinnish är viktig. Produkterna är sammansatta av högmolekylära polymerer för god smörjning, EP-polymerer (Extrem Pressure)  för att ge ökad bärighet vid extrema tryck i bearbetningsprocesserna och ytaktiva tensidsystem för god vätning av det bearbetade godset och korrosionsinhibitorer. Produkterna späds med vatten till en brukslösning, vanligtvis i en koncentration av 16%.

Typiska applikationsområden är tråddragning där det sista draget sker i Lucent Oils syntetiska smörjmedel för att ge en optimal ytfinnish.

Lucent Oils syntetiska smörjmedel
Artikelnummer Produktnamn Beskrivning Applikation
LS-SL-030 Syntetic Lubricant 030 Smörjning vid våttråddragning. Smörjning vid trådbearbetning.
LS-SL-035 Syntetic Lubricant 035 Smörjmedel vid våttrådragning. Innehåller rostskydd. Smörjning vid trådbearbetning.
Senast uppdaterad 2010-11-04 11:34
 
 

Inloggning