Hem
BL_Top_3.jpg
Miljövänliga rengöringsmedel

Lucent Oil miljövänliga rengöringsmedel är högkoncentrerade vattenbaserade avfettare för avfettning av oljiga ytor och maskeindelar. Produkterna är självspjälkande och tillåter all typ av olja att självseparera från vattnet efter rengöringsprocessen.

Produktegenskaper

  • Högkoncentrerade, späds med vatten 10-25 gånger före användning.
  • Generell avfettare för maskinrum.
  • Rengöring av oljiga ytor och maskindelar.
  • Lämplig för ultraljudstvättar.
  • Självspjälkande efter rengöring.

Cleaning Product 10

Den första bilden visar en utsplilld oljefläck som CP-10 sprejas på. De följande två bilderna visar hur oljan löses upp. Sista bilden visas hur oljefläcken torkas bort med en trasa efter ca en minut.

Lucent Oils miljövänliga rengöringsmedel
Artikelnummer Produktnamn Applikation
LC-CP-10 Cleaning Product 10 Allmänrengöring på däck ombord på fartyg (maskinrum/bil/lastbils och fraktdäck).
LC-CP-16 Cleaning Product 16 Diskrengöring för smörjoljeseparatorer.
LC-CP-100 Cleaning Product 100 Superkoncentrat av CP 10.
Senast uppdaterad 2010-11-04 12:26
 
 

Inloggning