Hem Finansiell information Ägarförteckning
wc_top_1.jpg
Ägarförteckning

Lucent Oils tio största ägare samt insynspersoner 2016-06-30

Antalet aktieägare i Lucent Oil uppgick per den 30 juni 2016 till 536. De tio största ägarna samt insynspersoner kontrollerade 70,0 % av bolagets aktier.

Aktieägare inklusive kapitalförsäkringar Antal aktier Andel (%)
Lars Linzander 236 291 10,58
Alga Styrinvest AB 223 611 10,01
Arne Björhn 213 611 9,56
Jarl von Kantzow, dödsbo 185 875 8,32
Johan von Kantzow 150 973 6,76
Göran Källebo 143 371 6,42
Jouni Tukiainen 140 000 6,27
Ali Aleai 90 695 4,06
Timo Olavi Nummela 82 451 3,69
Avanza Pension 55 549 2,49

Per-Ove Melinder 41 514 1,86

Övriga 669 881 29,99

Totalt 2 233 700 100,00
Senast uppdaterad 2016-11-01 13:59
 
 

Inloggning