Hem Om Lucent Oil
wc_top_1.jpg
Verksamhet

Lucent Oil AB är en Clean Tech koncern som designar och bygger egenutvecklade processer som kombinerar ytkemisk och termomekanisk separeringsteknologi. Bolaget eftersträvar att erbjuda marknaden unika och konkurrenskraftiga processer och funktionskemikalier inom området miljöteknik, oljerening och oljeåtervinning. Förutom att erbjuda marknaden våra processer nyttjas även tekniken och kunskaperna i dotterbolaget Oy Phoenix Collector Ltd’s produktionsanläggning i Hamina, Finland.

Bolaget är verksamt inom följande tre huvudområden:

  • Rening av Industriella oljor: Processen kallad Ultra Clean Oil (UCO) behandlar genom ytkemisk och termomekanisk rening, processolja i slutna cirkulerande system. Processoljorna som behandlas återfinns inom verkstads-, pappersindustrin, vagnparker för lokomotiv, bussar och lastvagnar samt på fartyg.
  • Oljeåtervinning: Lucent Oil’s processer gör det möjligt att uppgradera nedklassade oljor till produkter som ersätter ny olja. Tekniken passar exempelvis miljöstationer (MARPOL), raffinaderier och oljeproducenter. Bolaget erbjuder även vattenrening, som en integrerad del av processlösningen, för rening av det förorenade vattnet som uppstår vid rening / återvinning av olja ur emulsioner och restoljor.
  • Specialkemi: Bolaget har kemiska produkter speciellt framtagna och anpassade till bolagets processer för rening av oljor, återvinning / spjälkning av emulsioner samt rening av starkt förorenat vatten från oljeåtervinningsprocesser.

Gemensamt för de tre arbetsområdena är att genom ytkemisk och termomekanisk rening återskapa och regenerera oljor som klassats som avfall.
Bolaget avser att växa både organiskt och via förvärv av verksamheter där Lucent Oil’s teknologi och kompetens kan skapa mervärden.

Senast uppdaterad 2010-04-13 15:12
 
 

Inloggning