Hem
uco_top_1.jpg
Demulgatorer - ET-serien

Benefits using ET-product

Vatten i olja-emulsioner

Vatten i olja-emulsioner är svåra att separera både med gravimentrisk (tank) settling och med centrifugal separator. För att förstå mekanismen, så är det viktigt att förstå hur emulsioner bildas i ett ytkemiskt perspektiv. Det är ett känt faktum att ren olja enkelt separerar från vatten, så varför är vissa typer av blandningar mellan olja och vatten som bildare emulsioner så svåra att separera?

För att förstå detta så behöver vi titta mer noggrant på bildandet av emulsioner.

Varför emulsioner?

Råolja och raffinerad olja (RFO/HFO) innehåller ofta fasta föroreningar som järnsulfider, lera, asphaltener, organiska syror mm. När de kommer i kontakt med vatten så attraheras de till den höga ytspänningen mellan vattendropparna och den omgivande oljan. På grund av detta så hindras dropparna steriskt av att koalisera och bilda större droppar.

Dessutom blir emulsionerna starkare av skjuvkrafter och tryckskillnader i processutrustning som pumpar, ventiler mm. Emulsionerna kan bli så starka att den naturliga separationen mellan vatten och olja är i princip icke-existerande.

ET-produkternas funktion

ET-produkterna är komplexa blandningar av ytaktiva polymerer och tensider. Funtkionerna är att snabba upp koalisensen av vattendroppar genom att:

 • Ta bort ytlagret av kontaminerade produkter som hindrar koalisensen av vattendroppar.
 • Flockulera de dispergerade vattendropparna.
 • Minska ytspänningen mellan vattendropparna för att snabba upp koaliseringen och bildandet av större droppar och på så sätt få en snabbare separering.

Microscope picture of the demulsification process.

Original emulsion                              Agglomering                                   Flockulation

 

Figur 1: Mikroskåpbild av demulgeringsprocessen.

Miljövänliga produkter

För våra ET-produkter så har vi valt polymerer och tensider som är vattenlösliga vid rumstemperatur men oljelösliga vid högre temperaturer (från 50 grader C). Produkterna ger ett optimalt resultat vid högre temperatur, men fungerar även vid rumstemperatur. Detta gör att vi normalt kan använda vatten som lösningsmedel men för att öka effektiviteten vid lägre temperaturer så kan ett antal organiska lösningsmedel användas som alkoholer.

Valet av lösningsmedel ger ET-produkterna en miljövänlig profil jämfört med konventionella aromatiska lösningsmedel.

Unika egenskaper hos Lucent Oil ET-produkter

Jämförande tester har utförts i Kina, Pakistan och Korea med konventionella produkter som har visat:

 • Lucent Oil produkter, tack vare kompositionen av unika polymerer, har en renare vattenfas än konkurrenterna (Figur 2).
 • Valet av lösningsmedel gör produkterna ofarliga att hantera för operatörer.


Comparison between water phase between Lucent Oil and competitors.


Vänster:
Vattenfas - demulgator konkurrent 1


Mitten:
Vattenfas - demulgator konkurrent 2

Höger:
Vattenfas - Lucent Oil ET-produkt

 

 

 

 

 

Figur 2: Jämförelse av vattenfasen hos Lucent Oil ET-produkt och två konkurrenter.

Produkter

Lucent Oils ET-produkter innefattar ett antal applikationer. Följande lista visar standardprodukternas användningsområden. Specialprodukter kan formuleras för unika krav.

Produktområden

 • Avvattning
 • Waste oil treatment
 • Behandling av marin slopolja och sludge
 • Råoljeproduktion
 • Återvinning av oilelaguner
 • Avsaltning
 • Restoljebehandling
 • Brännoljebehandling

Oileanalyser

Kontakt oss för mer information om våra demulgatorer. Vi testar och analyserar kundprover får att skräddarsy lösningar för kundens behov.

Senast uppdaterad 2010-05-12 12:56
 
 

Inloggning