Hem Finansiell Information
BL_Top_3.jpg
Periodiska rapporter

Lucent Oil presenterar en delårsrapport, två kvartalsredogörelser, en bokslutskommuniké och en årsredovisning inför årsstämman.

Bolagsstämma 29 mars 2017

Kallelse
- Styrelsens förslag till nyemission
- Styrelsens redogörelse om värdet på apportegendom
- Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse för apportegendom

Tidpunkter för ekonomisk information

- Kvartalsrapport för kvartal 1 2017 - 15:e april 2017

Finansiella rapporter

2016

- Årsredovisning

- Bokslutskommuniké
Kvartalsredogörelse för kvartal 1-3
Delårsrapport för kvartal 1-2
Kvartalsredogörelse för kvartal 1

 

2015

- Årsredovisning

-
Bokslutskommuniké
- Kvartalsredogörelse för kvartal 1-3
- Delårsrapport för kvartal 1-2
- Kvartalsredogörelse för kvartal 1


2014

- Årsredovisning

-
Bokslutskommuniké
- Kvartalsredogörelse för kvartal 1-3
- Delårsrapport för kvartal 1-2
- Kvartalsredogörelse för kvartal 1


2013

- Årsredovisning

-
Boksultskommuniké
- Kvartalsredogörelse för kvartal 1-3
Delårsrapport för kvartal 1-2
- Kvartalsredogörelse för kvartal 1


2012

- Årsredovisning

-
Boksultskommuniké
- Kvartalsredogörelse för kvartal 1-3
- Delårsrapport för kvartal 1-2
- Kvartalsredogörelse för kvartal 1


2011

Årsredovisning

Boksultskommuniké
- Kvartalsredogörelse för kvartal 1-3
- Delårsrapport för kvartal 1-2
- Kvartalsredogörelse för kvartal 1


2010

- Årsredovisning

- Boklsutskommuniké
- Kvartalsredogörelse
för kvartal 1-3
- Delårsrapport
för kvartal 1-2
- Kvartalsredogörelse för kvartal 1


2009

- Årsredovisning

- Bokslutskommuniké
- Kvartalsredogörelse för kvartal 1-3
- Delårsrapport för kvartal 1-2
- Kvartalsredogörelse för kvartal 1


2008

- Årsredovisning

- Bokslutskommuniké
- Kvartalsredogörelse för kvartal 3
- Delårsrapport för kvartal 1-2
- Kvartalsredogörelse för kvartal 1


2007

- Årsredovisning

- Bokslutskommuniké
- Kvartalsredogörelse för kvartal 1-3
- Delårsrapport för kvartal 1-2
- Kvartalsrapport för kvartal 1


2006

Årsredovisning

-
Bokslutskommuniké
Kvartalsrapport för kvartal 1-3
Delårsrapport för kvartal 1-2
Kvartalsrapport för kvartal 1


2005

Årsredovisning

Bokslutskommuniké

 

Senast uppdaterad 2017-03-08 13:47
 
 

Inloggning