start_top_2.jpg
Styrelseledamöter

Lars Linzander
Styrelseordförande sedan 2011, dessförinnan styrelseledamot sedan 2009, Född: 1954
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet
Övriga uppdrag: Riskkapital- och affärsutvecklingsverksamhet via Alga Styrinvest AB, Styrelseordförande i Bostadsrättsföreningen Baggen 1, Styrelseledamot i Oy Phoenix Collector Ltd, Alga Styrinvest AB och Skeppskajen AB.
Aktieinnehav direkt och indirekt: 340 597 aktier, 1 428 804 teckningsoptioner serie 1 och 150 000 teckningsoptioner serie 2.


Johan von Kantzow
Styrelseledamot sedan juni 2009, dessförinnan styrelsesuppleant sedan 2006, Född: 1971
Utbildning: MBA, Institute Superieur de Gestion, BaSc, Pepperdine University.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Oy Phoenix Collector Ltd och Styrelsesuppleant i Hans von Kantzows Stiftelse.
Aktieinnehav direkt och indirekt: 150 973 aktier och 996 428 teckningsoptioner serie 1.


Per-Ove Melinder
Styrelseledamot sedan 2014, verkställande direktör sedan 2013, Född: 1978
Utbildning: Civilingenjörsexamen Kungliga Tekniska Högskolan.
Aktieinnehav direkt och indirekt: 21 514 aktier, 50 300 teckningsoptioner serie 1, 400 000 teckningsoptioner serie 2.

 

Senast uppdaterad 2014-05-09 08:18
 
 

Inloggning